21 czerwca 2024
Breaking News

Co robi technik ortopeda?

Co robi technik ortopeda?

Co robi technik ortopeda? Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę z faktu, że oprócz zawodu takiego jak lekarz ortopeda, istnieje również zawód – technik ortopeda. Czym się zajmuje technik ortopeda i gdzie go spotkamy?

Jak zostać technikiem ortopedą?

Aby wykonywać zawód technika ortopedy najczęściej konieczne jest ukończenie specjalistycznego kursu. Choć nie są konieczne studia medyczne, jak ma to miejsce w przypadku zawodu lekarz ortopeda, to kursy takie i tak najczęściej znajdziemy w placówkach dedykowanych kształceniu kadry medycznej. Zazwyczaj będą to więc po prostu szkoły medyczne.
Kurs taki trwa przeważnie dwa lata. Dobra wiadomość jest taka, że wiele szkół medycznych oferuje kursy na technika ortopedę w kilku trybach. Są to:

  • Tryb dzienny,
  • Tryb weekendowy,
  • Tryb wieczorowy.

Coraz częściej spotkać możemy także kursy dofinansowane przez państwo. Oznacza to, że nie musimy płacić czesnego. Naukę tego zawodu pobierać możemy w wielu miejscach za darmo. Najłatwiej będzie znaleźć tego typu kurs w większych miastach, choć i w mniejszych miejscowościach może się to udać.

Jakie umiejętności posiada technik ortopeda?

alloplastyka stawu kolanowego SzczecinW czasie dwuletnich studiów technik ortopeda nabywa szereg potrzebnych do wykonywania zawodu umiejętności. Zakres nauki jest bardzo szeroki. W programach kursów znajdują się nawet zagadnienia związane z prowadzeniem własnej działalności w branży medycznej oraz szkolenia z obsługi programów komputerowych, które będą mogły nam prowadzenie takiej działalności ułatwić. Ze względu na to, że zawód ten wymaga komunikatywności, szkolenie obejmuje także naukę języków. Jest to zarówno wybrany język obcy zawodowy, jak i język migowy. Oczywiście kurs obejmuje też znaczną ilość godzin zajęć bezpośrednio związanych z zawodem. Począwszy od psychologii i etyki, po zarys kinezyterapii. Znaczna część kursu przeważnie poświęcona jest poznaniu anatomii, fizjologii i patologii. Pojawiają się także elementy pierwszej pomocy.
Ze względu na charakter zawodu nie może zabraknąć również zajęć poświęconych biomechanice ortopedycznej, technologii obróbki używanych w zawodzie materiałów oraz zagadnień związanych z przedmiotami ortopedycznymi i pomocniczymi.

Po zakończeniu kursu absolwent szkoły uzyskuje dyplom jej ukończenia, a także dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Ważne jest to, że dokument taki powinien zostać wydany zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Nie mniej istotne jest to, aby był zgodny z tak zwanym Europass – tylko taki dokument potwierdza uzyskanie kwalifikacji zgodnych ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Jeśli zdecydujemy się na usługi technika ortopedii, to właśnie takiego dokumentu mamy prawo wymagać.

Gdzie możemy spotkać technika ortopedę?

Zawód technika ortopedii wykonywać można w wielu miejscach. Prywatna klinika ortopedyczna jest przykładem takiego miejsca w sektorze prywatnym, ale także państwowe placówki finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia często zatrudniają techników ortopedii. Szczególnie często osoby wykonujące ten zawód spotkamy na szpitalnych oddziałach ortopedycznych lub rehabilitacji. Innym popularnym miejscem pracy technika ortopedy są zakłady zajmujące się zakładami usprawniania leczniczego lub zakłady sprzętu leczniczego. Zakłady te pojawiają się w naszym życiu przeważnie wtedy, gdy napotykamy potrzebę odbycia zabiegów operacyjnych takich jak artroskopia łąkotki lub alloplastyka stawu biodrowego.

Co robi technik ortopeda?

Wiemy już, że zawód technika ortopedy różni się od zawodu lekarza ortopedy – pozostaje już tylko wyjaśnić sobie, czym konkretnie. Otóż technik ortopeda właściwie nie zajmuje się leczeniem urazów ani innych przypadłości. Jeśli potrzebna nam jest artroskopia lub alloplastyka stawu https://ortho-expert.pl/oferta/kolano-konsultacje/ – nie wykona jej technik, tylko lekarz ortopeda z Ortho Expert. Zadanie technika ortopedy jest zgoła inne. Technik ortopeda zajmuje się bowiem nade wszystko projektowaniem wszelkiego rodzaju sprzętów ortopedycznych oraz rehabilitacyjnych. Do zadań technika należało będzie również planowanie, a także realizowanie szeroko pojętych zadań związanych z zaopatrzeniem pacjenta w tego typu sprzęt.

Podczas wszystkich powyższych czynności technik musi mieć na uwadze wiele rzeczy. Są to między innymi wiedza z zakresu fizjonomii, anatomii, fizjopatologii narządów ruchu, ale także psychologii i etyki zawodu. To właśnie dlatego wszystkie te zagadnienia ujęte są w programie szkolenia osób starających się o uprawnienia do wykonywania tego zawodu.
Szczególnie ważna jest psychologia, a także nauka języków. Często do zadań technika ortopedy należy bowiem również nawiązanie kontaktu zarówno z osobą z niepełnosprawnością, jak i jej rodziną. Poznanie środowiska, w jakim przebywa osoba potrzebująca wsparcia ortopedycznego lub rehabilitacji jest często niezbędne do zaprojektowania odpowiedniego sprzętu, który umożliwi powrót do zdrowia lub podniesie komfort życia.

Jednak projekt to nie wszystko. Do zadań technika ortopedii należy także poinstruowanie osób mających użytkować sprzęt o tym, jak robić to poprawnie. Niemniej ważne jest przekazanie informacji o tym, jak dany sprzęt należy przechowywać, konserwować oraz jak często trzeba będzie dokonywać przeglądów oraz ewentualnie wymiany danych części.

Ortho Expert ortopeda
ul, Jagiellońska 87b
70-437 Szczecin
https://ortho-expert
www.ortho-expert.pl