21 czerwca 2024
Breaking News

Graphic Recorder

Graphic Recorder

Graphic recording to tworzona w czasie rzeczywistym notatka graficzna z wykładów, warsztatów, spotkania firmowego itp. Przedstawia kluczowe myśli w postaci ciekawego rysunku, aby jak najszerzej dotrzeć do uczestników. Posiadając zdjęcie grafiki wizualnej można w każdej chwili sięgnąć po ważne informacje, przekazane podczas konferencji czy spotkania biznesowego. Ta forma zapisów święci triumfy nie tylko w Polsce, ale także na całym globie.

Jakie wydarzenia potrzebują graphic recorder?

Rysunki tworzone na żywo są doskonałym zwieńczeniem takich sesji jak:

 • Konferencje naukowe.
 • Spotkania firmowe.
 • Spotkania biznesowe.
 • Eventy.
 • Debaty.
 • Internetowe publikacje dźwiękowe lub filmowe.
 • Seminarium odbywające się przy pomocy multimediów.
 • Burze mózgów.
 • Szkolenia.
 • Warsztaty.

Jak graphic recorder pomaga uczestnikom konferencji i spotkań?

 • Umożliwia uczestnikom łatwiejsze przyswojenie wiedzy. W efekcie przekaz konferencji pozostanie na długo w ich pamięci. Zdjęcia z graphic recorderu są najlepszą formą notatki.
 • Grafika wizualna jest przemyślanym podsumowaniem każdej konferencji i umożliwia jej uczestnikom wyciągniecie konstruktywnych wniosków. Zapewnia porządek w poruszanych zagadnieniach.
 • Dzięki notatkom graficznym uczestnicy uzyskują efektywniejsze skupienie. A dzieje się tak, dzięki pobudzaniu ich zarówno za pomocą słowa mówionego jak i na poziomie wizualnym.

Zastosowanie graphic recorder na spotkaniach firmowych

 • Graphic recorder wspiera podejmowanie przemyślanych decyzji, ponieważ uczestnicy spotkania otrzymują podsumowanie najważniejszych informacji. Notatka graficzna daje możliwość zobaczenia całej sytuacji i dokonania prawidłowej analizy.
 • Efektywność każdego spotkania jest znacznie większa, dzięki wizualizacji, ponieważ to nie jest jedynie rozmowa. A to dzięki temu, że każdy uczestnik widzi na papierze lub ekranie postęp spotkania i obraz omawianego tematu. Wpływa to na pobudzenie ich kreatywności, ponieważ dostrzegają zagadnienie z innej perspektywy.
 • Zaangażowanie wszystkich uczestników spotkania. Często na spotkaniach brakuje chęci do pełnego zaangażowania się w rozwijanie tematu, rozwiązywanie problemu i wypowiedzi na dane zagadnienie. Doświadczony graphic recorder https://aniastaskiewicz.pl/blog/jak-zostalam-sketchnoterka przenosząc przeanalizowane informacje oraz swoje pomysły na papier, motywuje grupę do aktywnego uczestnictwa. Ponadto uczestnik dzięki grafice wizualnej widzi, jakie tematy zostały już poruszone i ma świadomość kolejnych etapów.

Graphic recorder dla uczestników i organizatorów

habitsUczestnicy konferencji i ważnych spotkań firmowych często wykonują zdjęcia notatek graficznych a następnie udostępniają je w mediach społecznościowych. A także tagują się na zdjęciach i wdrażają w dyskusje internetowe. A to istotne dla kontaktów z otoczeniem i dla skutecznego marketingu.

Zarówno tablice jak i ekrany z wizualizacją ustawiane są w najczęściej odwiedzanych przez uczestników miejscach. Dzięki temu wykłady i dyskusje są znacznie bardziej angażujące. Specjalista od graphic recorderu tworząc doskonałej jakości rysunki robi ogromne wrażenie na menadżerach i pracownikach, zachęcając ich do nawiązywania kontaktów i tworzenia relacji.
Czy organizator konferencji osiągnie korzyści z wizualizacji? Oczywiście, to korzyści marketingowe, ponieważ w dobie internetowego przekazu, uczestnicy często tagują spotkanie lub konferencję, informując, że zapoznali się z czymś unikatowym. A takim jest grafika wizualna, która zapewni organizatorowi lepszy wizerunek a uczestnikom prestiżowe wzbogacenie wydarzenia.

Jak można wykorzystać graphic recorder?

Grafika wizualna jest ważna dla udokumentowania każdego spotkania firmowego oraz konferencji naukowej.

Graphic recorder można wykorzystać w następujący sposób:

 • Przesłać online za pomocą poczty elektronicznej do uczestników jako wnioski z konwencji lub do kontrahentów dla podtrzymania kontaktu.
 • Przekazać notatkę graficzną wykładowcom lub zaufanym firmom dla pogłębienia relacji.
 • Zbudować nietuzinkową galerię z grafiki wizualnej na ścianach swojej firmy.

Czego potrzebuje specjalista do wykonania graphic recordingu?

 • Zamawiający graphic recorder organizator musi przedstawić cel jakiemu będzie służył. Specjalista dla skutecznego wizualizowania musi wiedzieć, jak organizator chce to wykorzystać.  
 • Organizator musi wskazać miejsce odbycia się konferencji lub spotkania, to znaczy stacjonarnie czy online.
 • Data spotkania, czas jego trwania oraz ilość poszczególnych wystąpień.  
 • Plan spotkania. Przed konferencją czy spotkaniem specjalista zapoznaje się z planem wydarzenia, pozwala to jak najdokładniej poznać temat. Niezbędne jest również poznanie słownictwa branżowego. Graphic recorder https://www.ot1.pl/graphic-recorder/ podczas rysowania na eventach nie jest w stanie przewidzieć ich przebiegu, ponieważ często wszystko przebiega dynamicznie.  
 • Trzeba także ustalić, czy wizualizacja ma być wykonana na tablicy czy na tablecie.
 • Jaką czcionkę preferuje organizator, na przykład czcionka firmowa czy forma pisma odręcznego.
 • Kolory zapisu graficznego: firmowe czy dowolne, ale łączące się z tematem konferencji.
 • Istotną informacją jest również umieszczeni podobizn prelegentów w grafice wizualnej. Do tego celu niezbędne są ich zdjęcia.

Specjalista od graphic recorderu https://aniastaskiewicz.pl wykazuje się umiejętnością słuchania i dopasowania się do wymagań organizatora. Ponadto dobrze rozumie treści przekazywane przez prelegentów, aby wyciągnąć z nich esencję i narysować ją na papierze lub online.