6 grudnia 2022
Breaking News

Graphic Recorder

Graphic Recorder

Graphic recording to tworzona w czasie rzeczywistym notatka graficzna z wykładów, warsztatów, spotkania firmowego itp. Przedstawia kluczowe myśli w postaci ciekawego rysunku, aby jak najszerzej dotrzeć do uczestników. Posiadając zdjęcie grafiki wizualnej można w każdej chwili sięgnąć po ważne informacje, przekazane podczas konferencji czy spotkania biznesowego. Ta forma zapisów święci triumfy nie tylko w Polsce, ale także na całym globie.

Jakie wydarzenia potrzebują graphic recorder?

Rysunki tworzone na żywo są doskonałym zwieńczeniem takich sesji jak:

 • Konferencje naukowe.
 • Spotkania firmowe.
 • Spotkania biznesowe.
 • Eventy.
 • Debaty.
 • Internetowe publikacje dźwiękowe lub filmowe.
 • Seminarium odbywające się przy pomocy multimediów.
 • Burze mózgów.
 • Szkolenia.
 • Warsztaty.

Jak graphic recorder pomaga uczestnikom konferencji i spotkań?

 • Umożliwia uczestnikom łatwiejsze przyswojenie wiedzy. W efekcie przekaz konferencji pozostanie na długo w ich pamięci. Zdjęcia z graphic recorderu są najlepszą formą notatki.
 • Grafika wizualna jest przemyślanym podsumowaniem każdej konferencji i umożliwia jej uczestnikom wyciągniecie konstruktywnych wniosków. Zapewnia porządek w poruszanych zagadnieniach.
 • Dzięki notatkom graficznym uczestnicy uzyskują efektywniejsze skupienie. A dzieje się tak, dzięki pobudzaniu ich zarówno za pomocą słowa mówionego jak i na poziomie wizualnym.

Zastosowanie graphic recorder na spotkaniach firmowych

 • Graphic recorder wspiera podejmowanie przemyślanych decyzji, ponieważ uczestnicy spotkania otrzymują podsumowanie najważniejszych informacji. Notatka graficzna daje możliwość zobaczenia całej sytuacji i dokonania prawidłowej analizy.
 • Efektywność każdego spotkania jest znacznie większa, dzięki wizualizacji, ponieważ to nie jest jedynie rozmowa. A to dzięki temu, że każdy uczestnik widzi na papierze lub ekranie postęp spotkania i obraz omawianego tematu. Wpływa to na pobudzenie ich kreatywności, ponieważ dostrzegają zagadnienie z innej perspektywy.
 • Zaangażowanie wszystkich uczestników spotkania. Często na spotkaniach brakuje chęci do pełnego zaangażowania się w rozwijanie tematu, rozwiązywanie problemu i wypowiedzi na dane zagadnienie. Doświadczony graphic recorder przenosząc przeanalizowane informacje oraz swoje pomysły na papier, motywuje grupę do aktywnego uczestnictwa. Ponadto uczestnik dzięki grafice wizualnej widzi, jakie tematy zostały już poruszone i ma świadomość kolejnych etapów.

Graphic recorder dla uczestników i organizatorów

habitsUczestnicy konferencji i ważnych spotkań firmowych często wykonują zdjęcia notatek graficznych a następnie udostępniają je w mediach społecznościowych. A także tagują się na zdjęciach i wdrażają w dyskusje internetowe. A to istotne dla kontaktów z otoczeniem i dla skutecznego marketingu.

Zarówno tablice jak i ekrany z wizualizacją ustawiane są w najczęściej odwiedzanych przez uczestników miejscach. Dzięki temu wykłady i dyskusje są znacznie bardziej angażujące. Specjalista od graphic recorderu tworząc doskonałej jakości rysunki robi ogromne wrażenie na menadżerach i pracownikach, zachęcając ich do nawiązywania kontaktów i tworzenia relacji.
Czy organizator konferencji osiągnie korzyści z wizualizacji? Oczywiście, to korzyści marketingowe, ponieważ w dobie internetowego przekazu, uczestnicy często tagują spotkanie lub konferencję, informując, że zapoznali się z czymś unikatowym. A takim jest grafika wizualna, która zapewni organizatorowi lepszy wizerunek a uczestnikom prestiżowe wzbogacenie wydarzenia.

Jak można wykorzystać graphic recorder?

Grafika wizualna jest ważna dla udokumentowania każdego spotkania firmowego oraz konferencji naukowej.

Graphic recorder można wykorzystać w następujący sposób:

 • Przesłać online za pomocą poczty elektronicznej do uczestników jako wnioski z konwencji lub do kontrahentów dla podtrzymania kontaktu.
 • Przekazać notatkę graficzną wykładowcom lub zaufanym firmom dla pogłębienia relacji.
 • Zbudować nietuzinkową galerię z grafiki wizualnej na ścianach swojej firmy.

Czego potrzebuje specjalista do wykonania graphic recordingu?

 • Zamawiający graphic recorder organizator musi przedstawić cel jakiemu będzie służył. Specjalista dla skutecznego wizualizowania musi wiedzieć, jak organizator chce to wykorzystać.  
 • Organizator musi wskazać miejsce odbycia się konferencji lub spotkania, to znaczy stacjonarnie czy online.
 • Data spotkania, czas jego trwania oraz ilość poszczególnych wystąpień.  
 • Plan spotkania. Przed konferencją czy spotkaniem specjalista zapoznaje się z planem wydarzenia, pozwala to jak najdokładniej poznać temat. Niezbędne jest również poznanie słownictwa branżowego. Graphic recorder podczas rysowania na eventach nie jest w stanie przewidzieć ich przebiegu, ponieważ często wszystko przebiega dynamicznie.  
 • Trzeba także ustalić, czy wizualizacja ma być wykonana na tablicy czy na tablecie.
 • Jaką czcionkę preferuje organizator, na przykład czcionka firmowa czy forma pisma odręcznego.
 • Kolory zapisu graficznego: firmowe czy dowolne, ale łączące się z tematem konferencji.
 • Istotną informacją jest również umieszczeni podobizn prelegentów w grafice wizualnej. Do tego celu niezbędne są ich zdjęcia.

Specjalista od graphic recorderu wykazuje się umiejętnością słuchania i dopasowania się do wymagań organizatora. Ponadto dobrze rozumie treści przekazywane przez prelegentów, aby wyciągnąć z nich esencję i narysować ją na papierze lub online.