21 czerwca 2024
Breaking News

Jak ogłosić upadłość konsumencką

Jak ogłosić upadłość konsumencką

Jak ogłosić upadłość konsumencką: kompendium wiedzy konsumenckiej. Upadłość konsumencka jest jednym z głównych narzędzi, jakie ustawodawcy zapewniają osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Warto jednak zauważyć, że choć agencja istnieje już od dłuższego czasu, zasady upadłości konsumenckiej przeszły ostatnio istotne zmiany. Jak ogłaszana jest upadłość konsumencka, kto może zdecydować się na taki krok i jakie są tego konsekwencje?

Jak ogłosić upadłość konsumencką: podstawy

Jak wspomniano, nie tak dawno temu mieliśmy do czynienia z naprawdę dużą zmianą sytuacji prawnej, która regulowała sposób ogłaszania upadłości konsumenckiej i tak dalej. Każdy, kto się na tym zna, pamięta, że ​​przesłanki przyznania statusu niewypłacalnego konsumenta były zdecydowanie za wysokie. Upadłość konsumencka dotyczy właściwie tylko konsumentów, którzy:

  • Są w tarapatach finansowych nie z własnej winy, tj. z powodu choroby, zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych itp.,
  • Nie mają historii „lekkomyślnego zadłużenia konsumenckiego”,
  • Nie mają długu, aby spłacić istniejący dług, więc na przykład nie zaciągają kolejnych kredytów, aby spłacić istniejący dług,
  • Mają aktywne lub przeterminowane długi wobec dwóch lub więcej wierzycieli,
  • Nie są dłużnikami alimentacyjnymi.

Co jednak dokładnie zmieniło się w 2020 roku i jak w obecnych warunkach ogłosić upadłość konsumencką? Po pierwsze, ustawodawca znacznie złagodził wymagania, jakie muszą spełnić konsumenci, aby złożyć wniosek o upadłość konsumencką. O ile wcześniej taka możliwość była praktycznie zarezerwowana dla bardzo małej liczby osób, to teraz jej zakres został znacznie rozszerzony.

Przede wszystkim należy zauważyć, że w tej chwili jest to po prostu popadanie w długi lub tak zwana spirala zadłużenia ludzi. Przepisy nie precyzują, czy dług musi powstać w jakiś szczególny sposób. W praktyce oznacza to, że konsument, który w pewnym momencie nie jest już w stanie spłacać swoich długów, może również wystąpić o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, nawet jeśli długi te zostały zaciągnięte na cele mniej lub bardziej konsumpcyjne.

Jak ogłosić upadłość konsumencką: od czego zacząć?

Najpierw oczywiście należy sprawdzić, czy istnieje dla nas możliwość aktywnego rozpatrzenia wniosku w ramach obowiązujących przepisów. Mimo deregulacji upadłość konsumencka nadal nie dotyczy:

  1. Napraw dłużnika
  2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą
  3. Osoby ze spółkami biznesowymi
Jak ogłosić upadłość konsumencką
Jak ogłosić upadłość konsumencką

Jeśli nie spełniasz żadnego z powyższych kryteriów, możesz przejść do następnej sekcji zatytułowanej Jak ogłosić upadłość. Oczywiście konieczne jest złożenie odpowiedniego pisma do sądu i uiszczenie opłaty. Ta ostatnia kosztuje 30 zł, więc jest dość symboliczna.

Ważniejsze jest jednak prawidłowe sformułowanie wniosku do sądu. Pisma takie powinny szczegółowo opisywać sytuację majątkową i bytową konsumenta, jego historię finansową oraz przyczyny złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. W praktyce większość osób decyduje się na powierzenie sporządzenia takiego pisma kompetentnemu adwokatowi lub kancelarii prawnej.

Kolejnym krokiem jest oczywiście złożenie wniosku do sądu, oczekiwanie na decyzję. Należy zauważyć, że ustawodawca nie określił w tym zakresie precyzyjnych ram czasowych. Czysto teoretycznie może to oznaczać, że pozwy mogą czekać nawet miesiące w sądzie. Jednak zdaniem ekspertów, w zdecydowanej większości przypadków sprawa zostaje zakończona najpóźniej w ciągu 3-4 miesięcy od złożenia wniosku.

O czym jeszcze musisz pamiętać?

Należy pamiętać, że odpowiedź na pytanie, jak ogłosić upadłość konsumencką to nie wszystko. Liberalizacja wymogów dotyczących składania wniosków o ogłoszenie upadłości ma jednak wady. Jest pewna dowolność oceny. Innymi słowy, sąd rozpatruje każdą sprawę indywidualnie, a następnie na podstawie analizy podejmuje decyzję.

Co to oznacza dla dłużników? Po pierwsze, tylko część długu może zostać umorzona. Inne obowiązki muszą być spełnione zgodnie z harmonogramem ustalonym przez sąd. Ale to nie wszystko. W przypadku ogłoszenia upadłości konsumenta osoba fizyczna traci możliwość całkowicie swobodnego rozporządzania swoim majątkiem. Jakie są konsekwencje? Otóż ​​część majątku będącego w posiadaniu konsumenta może zostać sprzedana na mocy postanowienia sądu.

Jak widać, o ile możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest ciekawą opcją iz pewnością warto wiedzieć, jak ogłosić upadłość konsumencką, o tyle w niektórych przypadkach takie rozwiązanie może nie być pożądane. Przed podjęciem decyzji należy dokładnie rozważyć wszystkie zalety i wady ogłoszenia upadłości konsumenckiej w naszym przypadku.