21 czerwca 2024
Breaking News

Szkolenia z zakresu RODO – co warto o nich wiedzieć?

Rodo to unijne, rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które weszło w życie 25 maja 2018 roku. Jest to temat niezwykle głośny, którym żyje całe środowisko biznesowe. Rozporządzenie to ma jednak wpływa na każdego z nas. Znajomość praw oraz obowiązków w praktyce jest niezwykle istotne dla każdej firmy. Dlatego coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie z kursów RODO. Są to szkolenia dedykowane do wszystkich przedsiębiorców, którzy przetwarzają dane osobowe. Co warto o nich wiedzieć?

Czym tak naprawdę jest RODO?

Rozwinięcie skrótu RODO oznacza Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Jest to zestaw przepisów, które mówią jakie prawa w zakresie prywatności mają przedsiębiorcy oraz konsumenci, oraz jak powinni obchodzić się z prywatnymi danymi. Jest to rozporządzenie obowiązujące na terenie całej Unii Europejskiej, oznaczane też angielskim skrótem GDPR. Chociaż ogólny projekt został przedstawiony już w roku 2012, RODO zostało oficjalnie przyjęte 25 maja w roku 2018. Znajomość tej ustawy jest istotne nie tylko dla przedsiębiorców ale i dla konsumentów, gdyż mówi sporo o prawach które im przysługują, aby mogli zachować prywatność.

Dlaczego znajomość RODO jest tak istotna w środowisku biznesowym?

Wiele firm na terenie całej Polski przeprowadziło prawdziwą rewolucję w procesach, które mają związek z przetwarzaniem danych osobowych. Dlaczego? Ponieważ rozporządzenie przewiduje również nakładanie kar, które mogą być szczególnie dotkliwe. W ustawie RODO wyróżniono dwie kategorie kar finansowych, które mogą być nakładane na przedsiębiorstwa. Maksymalną jest kwota 20 000 000 EUR, którą może dostać firma za naruszenia dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych. Od czego więc zależy wysokość przyznawanych kar? Między innymi od czasu trwania naruszenia, jego charakteru oraz wagi. Pod uwagę bierze się też liczbę osób poszkodowanych, rozmiar szkody oraz umyślny bądź nieumyślny charakter zaniedbania. Ważną rolę odgrywa również to w jakim stopniu przedsiębiorca współpracuje z organem nadzorczym.

Na czym polegają szkolenia RODO?

W skrócie, szkolenie takie ma za zadanie przygotować przedsiębiorstwo oraz organizację do prawidłowego i płynnego posługiwania się danymi osobowymi. Rozporządzenie RODO posiada sporo dodatkowych zasad, o których powinny wiedzieć szczególnie bardziej rozbudowane firmy. Na szkoleniach RODO wszyscy pracownicy mają okazję zapoznać się z wiedzą teoretyczną oraz praktyczną odnośnie do posługiwania się ochroną danych. W trakcie szkolenia szczegółowo omawiane są podstawy prawne oraz warunki, jakie są niezbędne do udzielania zgody na przetwarzanie danych. Ważną kwestią są też prawa osób, których dane dotyczą oraz wymogi organizacyjne. Kursy z zakresu RODO są dostosowane do konkretnych branż.

Czym powinno wyróżniać się wysokiej jakości szkolenie?

Po pierwsze, szkolenie powinno być oparte na najnowszych obowiązujących przepisach. Aktualizowanie na bieżąco zagadnień związanych z RODO to najważniejszy obowiązek każdej osoby prowadzącej szkolenia. Tylko wtedy pozwoli ono uchronić się od dotkliwych kar i przekazuje rzetelną wiedzę. Kursy z przepisów prawa powinny być zaprojektowane z pomocą prawników, jednak wiedza musi być przekazywana w sposób przystępny. Podczas szkolenia najważniejsze jest to, aby pracownicy wiedzieli co dany przepis oznacza w praktyce oraz co należy lub nie należy robić w związku z tym prawem. Dobre szkolenia pokazują również jak RODO wpływa na osobiste prawa każdego z nas oraz motywuje pracowników do zaangażowania się nie tylko w kurs ale też we wprowadzanie w życie nowych rozporządzeń. Każde szkolenie powinno być zakończone testem, który sprawdzi znajomość stosowania przepisów w praktyce.

Dzięki czemu szkolenia RODO są zrozumiałe dla każdego pracownika?

Rodo jest aktem prawnym, który składa się z ponad 30 stron pełnych regulacji prawnych. Dla większości osób zrozumienie tej treści to ogromne wyzwanie. Dlatego zespół projektujący szkolenia dokonuje selekcji materiału, aby wybrać te aspekty, które są najważniejsze dla pracowników oraz ich przedsiębiorstwa. Najczęściej upraszcza się też język, oczywiście w porozumieniu z prawnikiem, który dba o rzetelne przekazanie faktów. Szkolenie z zakresu RODO posiadają przejrzystą strukturę. Składają się z kilku zasadniczych części – najczęściej nie więcej niż trzech. Każda z nich jest usystematyzowana. Nierzadko wykorzystuje się też animacje oraz nagrania z ekspertami. Przygotowana jest też część poświęcona incydentom. Polega ona na opisaniu tego, czym jest incydent, co można zrobić podczas zaobserwowania ryzyka jego wystąpienia oraz jakie konsekwencje mogą nam grozić. Praktyczną częścią każdego szkolenia są przygotowane analizy kilku przypadków, które są następnie szczegółowo omówione.

Skorzystanie z krótkiego szkolenia RODO, podczas którego wszyscy pracownicy poznają szczegółowe prawa kierujące tym rozporządzeniem, to zdecydowanie lepsza opcja niż wielomilionowe kary. Dzięki profesjonalnym kursom zarówno większe przedsiębiorstwa jak i mniejsze firmy będą poprawnie stosować się do nowych wytycznych, co zapewni im poczucie spokoju nawet w obliczu kontroli.